Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – działania informacyjne i promocyjne

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – działania informacyjne i promocyjne

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.gunb.gov.pl/

Deklaracje dot. źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - działania informacyjne i promocyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

30 czerwca 2022 roku upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

GUNB nawiązał współpracę m.in. z Krajową Izbą Kominiarzy i Międzywojewódzkim Cechem Kominiarzy, w zakresie prowadzenia wspólnych akcji informacyjno-promocyjnych dot. CEEB i składania deklaracji. Kominiarze przy okazji przeglądów kominiarskich będą informować i przypominać o konieczności złożenia deklaracji.

Zostały przygotowane materiały informacyjne w postaci ULOTEK i PLAKATÓW, które bezpłatnie udostępniane są instytucjom współpracującym i zainteresowanym podmiotom.

Więcej informacji na stronie www.gunb.gov.pl

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk