Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Określono Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Uchwałą Nr 525/XLI/22 z dnia 28 marca 2022 r. Sejmik Województwa Pomorskiego określił Plan działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 maja 2022 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2022/1674/akt.pdf

Z uchwałą można zapoznać się także na stronie:

https://powietrze.pomorskie.eu w zakładce POP – PLANY DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk