POWIETRZE
Krótka relacja ze szkolenia z zakresu ochrony powietrza – 24.11.2022 r.

Krótka relacja ze szkolenia z zakresu ochrony powietrza – 24.11.2022 r.

30.11.2022
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
30.11.2022

Szkolenie dla przedstawicieli gmin z obszaru województwa pomorskiego, z zakresu ochrony powietrza.

Dnia 24 listopada 2022 r. w sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odbyło się szkolenie dot. przepisów prawa w zakresie ochrony powietrza oraz aspektów praktycznych przeprowadzania kontroli w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zostało przeprowadzone przez ekspertów z Fundacji Frank Bold i Instytutu Technologii Paliw i Energii.

Materiały ze szkolenia dostępne są w zakładce „Materiały informacyjne”.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk