Programy ochrony powietrza
Przyjęto zmiany do programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego

Przyjęto zmiany do programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego

Fot. Jacek Sowa, źródło: pomorskie.eu
21.12.2022
Justyna Rudnicka
Justyna
Rudnicka
AUTOR
Justyna Rudnicka
Justyna
Rudnicka
21.12.2022

Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 28 listopada 2022 roku przyjął zmiany do programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu:

  • uchwała Nr 602/XLVIII/22 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
  • uchwała Nr 603/XLVIII/22  zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Z treścią ww. uchwał można zapoznać się na stronie BIP UMWP.

Wprowadzona zmiana dotyczyła terminów składania sprawozdań z realizacji działań wynikających z Programów ochrony powietrza tj.:

  • w terminie do dnia 15 lutego należy złożyć sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji,
  • w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji należy złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu i jego aktualizacji lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk