Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska – spotkanie inauguracyjne

Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska – spotkanie inauguracyjne

FOT. MARCIN SZUMNY
28.04.2023
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
28.04.2023

Pierwsze Spotkanie Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska

Dnia 10 maja 2023 r. o godz. 11:00 w sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów pn. Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska.

Powołanie i skład forum

Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska powołane zostało przez Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego jako nieformalna merytoryczna grupa ekspertów ds. środowiska.

Grupa składa się z 20 Członków ze strony starostw i miast na prawach powiatu – Naczelnicy/Dyrektorzy wydziałów ds. środowiska/rolnictwa (16 powiatów i 4 miasta).

Przewodniczącym Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska jest Pan Krzysztof Pałkowski  Dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rola Forum

  • Synergia i intensyfikacja współpracy przy wdrażaniu strategii i programów służących ochronie środowiska oraz przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu;
  • Prowadzenie dialogu nt. bieżących problemów ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz wypracowanie skutecznych i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych i formalno-prawnych;
  • Integracja, współpraca i wzajemne wsparcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i powiatowego;
  • Wsparcie władz lokalnych w podejmowaniu decyzji kluczowych dla realizacji celów środowiskowych oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu;
  • Transfer wiedzy, podnoszenie kompetencji, promocja dobrych praktyk i projektów, wymiana  doświadczeń.

Spotkanie inauguracyjne

Celem spotkania było omówienie roli Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska oraz formuły podjętej współpracy.

Merytorycznym tematem przewodnim spotkania były zadania Samorządu Województwa w zakresie ochrony powietrza – uchwały antysmogowe i programy ochrony powietrza – obowiązki wynikające z zapisów tych aktów, jak również możliwości wsparcia finansowego mieszkańców województwa pomorskiego w realizacji zadań służących ochronie powietrza i zdrowia.

Prezentacje ze spotkania

  1. Rola Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska, cel oraz formuła współpracy.
  2. Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego oraz Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
  3. Zadania Samorządu Województwa w zakresie ochrony powietrza – uchwały antysmogowe, programy ochrony powietrza, system wsparcia.
  4. Koordynacja wdrażania programów ochrony powietrza oraz propozycja szkoleń (w formule warsztatów) w powiatach.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk