Roczna ocena jakości powietrza za 2022 r.

Roczna ocena jakości powietrza za 2022 r.

Zapoznaj się z wynikami rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za 2022 r.

W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) dokonuje oceny jakości powietrza w danym województwie za poprzedni rok kalendarzowy.

Raport dotyczący wyników oceny jakości powietrza dla województwa pomorskiego dostępny jest pod adresem:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1865

oraz na stronie

https://powietrze.pomorskie.eu w zakładce JAKOŚĆ POWIETRZA – ROCZNE OCENY JAKOŚCI POWIETRZA

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk