Warsztaty dla gmin oraz straży gminnych i miejskich z wymogów uchwał antysmogowych

Warsztaty dla gmin oraz straży gminnych i miejskich z wymogów uchwał antysmogowych

źródło zdjęć: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
16.10.2023
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
16.10.2023

Samorząd Województwa Pomorskiego zorganizował serię warsztatów skierowanych do przedstawicieli wszystkich gmin oraz straży gminnych i miejskich z terenu województwa pomorskiego. Szkolenia te miały na celu wsparcie samorządów lokalnych w realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz zadań kontrolnych służących egzekwowaniu wymagań określonych w uchwałach antysmogowych.

Samorząd Województwa Pomorskiego od wielu lat aktywnie współpracuje z pomorskimi JST, realizując przypisane mu zadania tj. koordynację wdrażania uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza, monitorowanie postępu wymiany nieefektywnych urządzeń na paliwa stałe oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w regionie. Dlatego też od 2021 roku, Urząd Marszałkowski co roku organizuje szkolenia oraz spotkania informacyjne skierowane do wszystkich gmin pomorskich, jak również powiatów oraz mieszkańców regionu.

Dzięki współpracy pomorskich samorządów, w ramach powołanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska, tegoroczne szkolenia mogły odbyć się w czterech różnych lokalizacjach naszego województwa. Formuła spotkań szkoleniowych w mniejszych grupach umożliwiła przekazanie uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i informacji praktycznych.

Serdecznie dziękujemy włodarzom wymienionych poniżej miast i gmin oraz starostom powiatowym za pomoc w organizacji warsztatów, które przyczynią się do zwiększenia dbałości o czyste powietrze Pomorza!

Miejsce warsztatów:

  • dnia 26 września w Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Dzierżążnie, gmina Morzeszczyn, powiat tczewski;
  • dnia 27 września w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, powiat wejherowski;
  • dnia 05 października w Starostwie Powiatowym w Słupsku, powiat słupski;
  • dnia 06 października w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Mikołajkach Pomorskich, powiat sztumski.

Cel warsztatów:

  • pogłębienie wiedzy na temat wymogów uchwał antysmogowych;
  • zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów uchwał antysmogowych;
  • poznanie możliwości nakładania sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów.

Forma warsztatów:

  • część teoretyczna: zapisy programów ochrony powietrza, wymogi uchwał antysmogowych, sankcje za nieprzestrzeganie wymogów uchwał antysmogowych, wymagania prawne dla urządzeń grzewczych i paliw stałych;
  • część praktyczna: weryfikacja wymagań względem kotłów na paliwa stałe na przykładach kotłowni zlokalizowanych w miejscach przeprowadzenia warsztatów, pobieranie i zabezpieczanie próbek popiołu z palenisk do badań laboratoryjnych, rozróżnianie rodzajów paliw stałych, badanie wilgotności drewna.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk