POWIETRZE
Programy ochrony powietrza – podsumowanie sprawozdawczości za rok 2023

Programy ochrony powietrza – podsumowanie sprawozdawczości za rok 2023

19.04.2024
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
19.04.2024

Podsumowanie sprawozdań z realizacji działań wynikających z programów ochrony powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu za rok 2023

W roku 2023 w ramach realizacji działań wynikających z programów ochrony powietrza przyjętych dla stref województwa pomorskiego, zrealizowano 5 działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości powietrza i dotrzymanie określonych norm jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu.

Koszt zrealizowanych działań w roku 2023 wyniósł 171 968 500,25 zł, w tym 160 853 420,60 zł zł dla strefy pomorskiej, a 11 115 079,66 zł dla strefy aglomeracji trójmiejskiej. Realizacja działań pozwoliła na redukcję wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu (Mg/rok), w ilości: PM10 [Mg]: 445,69, B(a)P [Mg]: 0,157173.

 ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w gminach strefy

RANKING 10 GMIN/MIAST Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ WYMIENIONYCH KOTŁÓW

L.p.Gmina/MiastoStrefaStopień osiągnięcia celu wymiany kotłów dla roku 2022 [%]Liczba wymienionych kotłów
1.
Trąbki Wielkie
pomorska240209
2.Lichnowypomorska19080
3.Borzytuchompomorska18045
4.Bytówpomorska148213
5.Słupsk miastopomorska147252
6.Luzinopomorska126141
7.Kartuzypomorska125268
8.Sierakowicepomorska122179
9.Chojnice miastopomorska122113
10.Ryjewopomorska11858

WYMIANA KOTŁÓW W ROKU 2023 WE WSZYSTKICH GMINACH/MIASTACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Edukacja ekologiczna

Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w gminach strefy aglomeracji trójmiejskiej – Etap II: inwentaryzacja źródeł ciepła w pozostałych budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych, nie stanowiących zasobu gminnego.

Harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych Etap II: w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nie stanowiących zasobu gminnego

Stworzenie przez poszczególne gminy województwa pomorskiego systemu wspierającego mieszkańców we wdrażaniu uchwał antysmogowych oraz jego funkcjonowanie

RANKING 10 GMIN/MIAST Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

L.p.Gmina/MiastoStrefaLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów
1.
Gdyniaaglomeracja trójmiejska291
2.Kartuzypomorska268
3.Wejherowopomorska236
4.Sierakowicepomorska169
5.Kępicepomorska150
6.Luzinopomorska149
7.Chojnicepomorska148
8.Brusypomorska132
9.Gdańskaglomeracja trójmiejska128
10.Starogard Gdańskipomorska118

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ KOTŁÓW W ROKU 2023 WE WSZYSTKICH GMINACH/MIASTACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk