POWIETRZE
Programy ochrony powietrza – podsumowanie sprawozdawczości za rok 2021

Programy ochrony powietrza – podsumowanie sprawozdawczości za rok 2021

Podsumowanie sprawozdań z realizacji działań wynikających z programów ochrony powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu za rok 2021

W roku 2021 w ramach realizacji działań wynikających z programów ochrony powietrza przyjętych dla stref województwa pomorskiego, zrealizowano 4 działania naprawcze, mające na celu poprawę jakości powietrza i dotrzymanie określonych norm jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 i benzo(a)pirenu.

Koszt zrealizowanych działań w roku 2021 wyniósł 77 370 297 zł, w tym 64 364 182 zł dla strefy pomorskiej, a 13 006 115,11 zł dla strefy aglomeracji trójmiejskiej.

Realizacja działań pozwoliła na redukcję wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu (Mg/rok), w ilości: PM10 [Mg]: 379,64, B(a)P [Mg]: 0,133953.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w gminach strefy

RANKING 10 GMIN/MIAST Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ WYMIENIONYCH KOTŁÓW

L.p.Gmina/MiastoStrefaStopień osiągnięcia celu wymiany kotłów dla roku 2021 [%]Liczba wymienionych kotłów
1.
Czarna Dąbrówka
pomorska204149
2.Skórcz miastopomorska15830
3.Chojnice miastopomorska154143
4.Ustka miastopomorska14728
5.Sierakowicepomorska132194
6.Sopotaglomeracja trójmiejska130151
7.Rumiapomorska122145
8.Borzytuchompomorska12030
9.Kartuzypomorska119256
10.Kwidzyn miastopomorska115113

WYMIANA KOTŁÓW W ROKU 2021 WE WSZYSTKICH GMINACH/MIASTACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Edukacja ekologiczna

Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w gminach strefy

Stworzenie przez poszczególne gminy województwa pomorskiego systemu wspierającego mieszkańców we wdrażaniu uchwał antysmogowych oraz jego funkcjonowanie

RANKING 10 GMIN/MIAST Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

L.p.Gmina/MiastoStrefaLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów
1.
Kartuzy
pomorska374
2.Sierakowicepomorska216
3.Chojnice miastopomorska199
4.Gdyniaaglomeracja trójmiejska196
5.Gdańskaglomeracja trójmiejska168
6.Wejherowopomorska160
7.Lęborkpomorska159
8.Czerskpomorska154
9.Luzinopomorska145
10.Nowa Wieś Lęborskapomorska135

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ KOTŁÓW W ROKU 2021 WE WSZYSTKICH GMINACH/MIASTACH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk