POWIETRZE
Materiały ze spotkania koordynatorów programów ochrony powietrza – 15.12.2022 r.

Materiały ze spotkania koordynatorów programów ochrony powietrza – 15.12.2022 r.

15.12.2022
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
15.12.2022

Spotkanie koordynatorów programów powietrza dla województwa pomorskiego

Dnia 15 grudnia 2022 r. Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP zorganizował spotkanie koordynatorów programów powietrza dla województwa pomorskiego w formule zdalnej.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego realizujących działania wskazane w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

Do wygłoszenia jednej z prezentacji dot. Programu priorytetowego 'Ciepłe mieszkanie’ zaproszono przedstawiciela Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Poniżej można zapoznać się z tematami poruszanymi na spotkaniu:

Materiały ze spotkania dostępne są również w zakładce „Materiały informacyjne”.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk