Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza SO2

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza SO2

20.01.2023
Justyna Rudnicka
Justyna
Rudnicka
AUTOR
Justyna Rudnicka
Justyna
Rudnicka
20.01.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o konsultacjach w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 27 stycznia do 17 lutego 2023 roku:

  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub
  • na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu

Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie https://bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk