POWIETRZE
Przegląd wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

Przegląd wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

30.11.2023
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
30.11.2023

Komisja Europejska zaprasza do składania uwag w związku z przeglądem wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Komisja Europejska zamierza dokonać przeglądu wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, o których jest mowa w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (rozporządzenie (UE) 2015/1185).

Okres konsultacji i zgłaszania uwag trawa od 21 września 2023 do 14 grudnia 2023 roku.

Zaproszenie do składania uwag oraz zasady ich zgłaszania znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl.

Ponadto z zaproszeniem do składania uwag można się zapoznać klikając na poniższy link:

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG_Wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk