POWIETRZE
Podsumowanie działań informacyjno-edukacyjnych w 2023 roku

Podsumowanie działań informacyjno-edukacyjnych w 2023 roku

15.12.2023
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
AUTOR
Małgorzata Wadecka
Małgorzata
Wadecka
15.12.2023

Samorząd Województwa Pomorskiego, w mijającym 2023 roku, zrealizował szereg działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza.

Dbałość o dobrą jakość powietrza jest jednym z zadań jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie mieszkańcom pomorza regulacji prawnych oraz edukacji na temat przyczyn, skutków i sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrz. Przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego programy ochrony powietrza i uchwały antysmogowe są narzędziem do walki z niską emisją, będącą główną przyczyną smogu w województwie. Dlatego w 2023 roku podjęto szereg działań informacyjno-edukacyjnych.

Edukacja dla mieszkańców:

 • Stoisko na 4. Pomorskim Pikniku Energetycznym w Gdyni – 27-28.05.2023 r.
 • Stoisko na 48. Jarmarku Wdzydzkim – 15.07.2023 r.
 • Stoisko na Pomorskim Eko Forum – 29.09.2023 r.
 • Emisja spotu dotyczącego uchwał antysmogowych w pomorskich rozgłośniach radiowych – 23.10.-19.11.2023 r.

Edukacja JST:

 • Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla gmin oraz straży gminnych i miejskich z praktycznych aspektów kontroli wymogów uchwał antysmogowych:
  • dnia 26 września w Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Dzierżążnie, gmina Morzeszczyn, powiat tczewski
  • dnia 27 września w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, powiat wejherowski
  • dnia 05 października w Starostwie Powiatowym w Słupsku, powiat słupski
  • dnia 06 października w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Mikołajkach Pomorskich, powiat sztumski
 • Udział w spotkaniu energetyków gminnych w ramach prac Komisji Infrastruktury i Środowiska przy OMGGS – 09.11.2023 r.
 • Organizacja spotkania koordynatorów programów ochrony powietrza przyjętych dla województwa pomorskiego – 13.12.2023 r.

Transfer wiedzy:

 • Powołanie przez Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska – 10.05.2023 r.
 • Przygotowanie podsumowania sprawozdań z realizacji działań wynikających z programów ochrony powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu za rok 2022.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem powietrze@pomorskie.eu i odwiedzania strony internetowej https://powietrze.pomorskie.eu/

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem 58 32 68 320
lub adresem e-mail powietrze@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska
i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk